Czy system Dotpay.pl jest bezpieczny?

Tak! Firma Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł. Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790 świadczy usługi związane z bezpiecznymi płatnościami internetowymi od wielu lat został wprowadzony do systemu hithosting aby usprawnić i przyspieszyć procedury zwiane z wykupieniem usługi.